Par mums, lai stāsta mūsu darbi.

Salmu skulptūru, leļļu veidošana ir mūsu izpaušanās mākslā un darbs vairāku gadu garumā. To visu mēs darām pēc mūsu brīvās gribas, izvēles, ar lielu entuziasmu. Vienkārši tāpat…

Tikai mīlestība un patika pret darbu, ko dari var dot vislabākos rezultātus un vislielāko gandarījumu par paveikto.

Mēs nesapņojam kā būtu, ja būtu, bet darām to tagad un tūlīt. Vispirms rodas ideja, tad seko pacietīgs, rūpīgs un grūts roku darbs. Mūsu veidotos darbus neatradīsiet nekur citur, jo idejas darbiem nav noskatītas vai aizgūtas no citiem novadiem un citām valstīm, bet gan pašu izdomātas un izlolotas. Katrs tēls tiek veidots tā, lai tas, vispirms, patiktu mums. Ja patīk arī Jums, tad tā ir mūsu maize garam, dvēselei. Katrs labs vārds dod mums spēku un vēlmi strādāt vēl un vēl. Tā ir neredzama, bet sajūtama enerģija, ko atstāj katra ciemiņa smaids un labs vārds. Paldies Jums!

Jāatzīmē, ka salmi un siens mākslas darbu veidošanā līdz 2010.gadam Latvijā tikpat kā netika izmantots. Arī plašāka informācija par to izmantošanu nebija atrodama ziņu avotos. Pateicoties mūsu radošajai darbībai, esam izraisījuši lielu sabiedrības interesi. Par to liecina neskaitāmas publikācijas presē, TV un radio pārraides.

Skulptūru, leļļu, suvenīru veidošanā esam ieviesuši daudz jaunu radošu ideju, ar līdz šim neredzētu izdomu. Esam radījuši daudzus tehniskus risinājumus skulptūru un leļļu izgatavošanā. Atsevišķi figūru izgatavošanas paņēmieni ir patentēti LR patentu valdē. Ir pagājuši vairāki gadi, bet nekas nebeidzas. Esam jaunu tehnisku risinājumu, ideju un izmēģinājumu virpulī. Šo darbu izgatavošanā slēpjas daudzas, dažādas veidošanas nianses un knifi, lai panāktu vēlamo rezultāti labāk un ātrāk. Katra ideja tiek izmēģināta un pārbaudīta. Tas mūs aizrauj visvairāk!

Mūsu darbības rezultātā 2010. gadā tika izveidots Salmu muzejs, kas ir vienīgais šāda veida muzejs Latvijā un pasaulē. Salmu muzejā ir apskatāma plaša salmu skulptūru, leļļu daudzveidība. Muzeja eksponāti priecē gan pašmāju, gan ārvalstu tūristus un mākslas cienītājus.  Tas nemitīgi tiek papildināts ar jauniem mākslas darbiem un tematiskām kolekcijām. Veidojam arī darbus pēc pasūtījuma, izdaiļojot dārzus, veikalu fasādes un iekštelpas. Tos var redzēt dažādās Latvijas vietās un ārpus Latvijas.

Pateicoties mūsu darbam šajā jomā, darboties prieku ar salmiem ir aizsākuši daudzi iedzīvotāji Latvijas pilsētās un novados. Pie mums pirmos gadus aktīvi mācījās mākslas skolu, arodskolu, bērnudārza skolotāji. Esam pirmās prasmes nodevuši daudziem tūkstošiem cilvēku. Un to darām joprojām – apmācam skolēnus, bērnus, vecākus utt…

Tikai ar neatlaidīgu, milzīgu darbu un entuziasmu vienkāršs, plaši pieejams materiāls pārtop unikālos mākslas darbos, kādi nekad līdz šim vēl nebija redzēti.

Tik īsā laikā, ar pašu spēkiem un līdzekļiem ir radīta jauna, unikāla un interesanta apskates vieta Latvijā.