16.12.2013
“Top māksla no salmiem”
Aprakstu par pasākuma norisi skatīt:
www.kurzemnieks.lv Nikrace_2013

Augusts, 2013
Radošo darbnīcu pastaiga Salmu muzejā-darbnīcā
http://www.tukums.lv/images/stories/Tu
kuma_Laiks/2013.gads/Tukuma_Laiks_Augusts_2013.pdf

 

14.08.2013
“Tukuma Salmu muzeju iecienījuši arī ārzemnieki”
www.tukums24.lv/zinas

12.06.2013
“Salmu muzejs un darbnīca priecē ar dažādiem jaunumiem”
http://travelnews.lv/index.php?m_id=18252&i_id=5&pub_id=79572

06.05.2013
Salmu meistarbnīca Pļavu muižas svētkos. Svētku ietvaros norisinājās dažādas aktivitātes visas dienas garumā.
Īss atskats Talsu televīzijas sižetā: http://www.talsutv.lv/raksts.php?id=1457

28.03.2013
“Pašiem savs Lieldienu zaķis”, laikraksts “Neatkarīgās Tukuma ziņas”, http://www.ntz.lv/novados/tukuma-novados/salmu-darbnica-pasiem-savs-lieldienu-zakis/